Asociatia Pakiv Romania

Asociația Pakiv România, este o organizație civică non profit înființată în luna octombrie 2005, în baza ordonanței 26/2000, cu privire la regimul asociațiilor și fundațiilor din România. Membrii fondatori ai organizației sunt activiști romi, cu vastă experiență în elaborarea și  implementarea de proiecte/programe adresate comunităților cu romi, în realizarea de analize/studii/cercetari care reflectă situația comunităților cu romi, cu experientă în realizarea și implementarea de campanii de informare și constientzare a membrilor comunităților cu romi, cu experientă în livrarea sesiunilor de  formare a adulților, cu experientă în implementarea campaniilor de  lobby si advocacy, etc.

Organizația Pakiv România  consideră că în România populația de etnie romă se confruntă cu un model agresiv de excluziune socială. Abordarea problematicii romilor trebuie să fie una de tip comprehensiv și să nu se concentreze doar asupra efectelor înregistrate. Membrii echipei Pakiv România au conștientizat faptul că este nevoie de o abordare diferită a problematici romilor, o perspectivă concentrată pe incluziunea socială a romilor.

Misiunea organizației Pakiv România este a îmbunătăți situația membrilor comunităților cu romi din România.

Valorile declarate ale organizației sunt: profesionalism în activitățile derulate, respect față de colaboratori și față de beneficiarii activității organizației, integritate și onestitate, persuasivitate și perfecționism, putere de muncă și eficiență.

Pakiv  România are ca principale arii de interes analiza și dezvoltarea de politici publice, precum și strategii și intervenții în comunitățile cu romi în vederea îmbunătățirii situației socio-economice a membrilor acestei minorități. Totodata, Pakiv România are un interes deosebit în promovarea incluziunii sociale, schimbarea comportamentelor, precum și dezvoltarea comunitară a grupurilor dezavantajate din România.

Obiectivele specifice ale asociatiei Pakiv România:

-elaborarea şi implementarea programelor de reabilitare a locuinţelor şi mediului înconjurator în zonele locuite de romi, pentru asigurarea condiţiilor minime de locuit în comunităţile de romi – energie electrică, apă potabilă, canalizare, gaz metan, salubrizare;

-identifică soluţii pentru includerea romilor în sistemul asigurărilor de sănătate, înscrierea la medicul de familie, acordarea de medicamente compensate

-participă la elaborarea unor programe de informare sanitară, consultanţă medicală şi planning familial pentru femeile din comunităţile de romi, cu accent pe protecţia mamei şi a copilului;

-promovează desfăşurarea campaniilor de depistare a TBC, infecţiilor HIV/SIDA, afecţiunilor dermatologice, bolilor cu transmitere sexuală;

-iniţiază programe de asigurare de facilităţi pentru exercitarea şi revalorificarea unor meserii tradiţionale care corespund nevoilor existente pe piaţă;

-participă la elaborarea de programe pentru reducerea ratei şomajului în rândul cetăţenilor români de etnie romă, prin crearea de facilităţi întreprinzătorilor care angajează romi şi combaterea oricăror forme de discriminare privind angajarea romilor;

-promovează, în colaborare cu organizațiile de romi, programe locale pentru procurarea documentelor de identitate pentru romii lipsiți de mijloace de subzistență;

-acţionează pentru respectarea drepturilor fundamentale ale omului, a drepturilor civile, politice şi sociale în rândul minorităţii romilor;

-initiază programe de prevenire şi combatere a discriminării pentru copiii romi instituţionalizaţi, precum şi pentru celelalte categorii de copii aflaţi în dificultate;

-acţionează pentru asigurarea participării nediscriminatorii a femeilor de etnie romă la programele de protecţie şi educaţie a copiilor;

-participă la elaborarea programului de stimulare a participării şcolare şi de reducere a abandonului şcolar, în special în segmentele sărace ale populaţiei de romi;

-analizează posibilităţile de organizare a unor instituţii de învăţământ primar, secundar şi profesional pentru romi;Contact Us